Novinky

MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda PhD, uzdravenie z nevyliečiteľných chorôb

MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda PhD

– 2002-2012 Lékař na  Ústavu diagnostické a molekulární patologie LF UPOL a FN Olomouc
– doktor medicíny s druhou atestací, kandidát věd
– oblasti zájmu: onkopatologie, experimentální patologie, molekulární patologie

viac

Tajomný rozhovor s Bohom

Tajomný rozhovor s Bohom

Hovorenie v jazykoch: Zdroj prúdu obnovenia

Letnice sú v kresťanstve sviatkami príchodu Svätého Ducha. Počas tohto židovského sviatku (sávuót, čiže sviatok týždňov) prišiel na učeníkov Ježiša prvýkrát Duch Boží v Jeruzaleme, aby ich so svojou silou splnomocnil na spustenie svetového prebudenia, na to, aby sprevádzaní nadprirodzenou silou, znakmi a zázrakmi vedeli svedčiť o vzkriesení a nanebovstúpenie Ježiša Krista.

viac

Premeň svoje zranenie na žatvu

Premeň svoje zranenie na žatvu

Čo urobíš, keď s tebou niekto zle zaobchádza? Nepýtal som sa, čo chceš urobiť. Nepýtal som sa, aká je tvoja automatická telesná reakcia. To už poznám.

Tvoje prirodzené, reflexívne reakcie sú také isté, ako aj moje. Chceš to vrátiť späť. Chceš urobiť niečo, alebo povedať niečo, čo vyrovná stav. Ak sa ti toto nepodarí, tak na niekoľko hodín, (možno dní, či rokov) sám seba ľutuješ. Možno sa pokúšaš zmierniť svoje zranené emócie tak, že niekomu povieš, ako zle s tebou zaobchádzali. Na čisto prirodzenej, ľudskej úrovni chceme všetci takto reagovať, keď nám niekto robí zle. Ale dnes ti chcem niečo povedať. Ak si znovuzrodené dieťa živého Boha, nemusíš reagovať na veci na prirodzenej, ľudskej úrovni.

viac

Prečo prenasledovanie

Prečo prenasledovanie

Beda vám, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo zrovna tak robievali ich otcovia falošným prorokom (Lukáš 6,26)

Proti Božej práci vždy existoval a existuje odpor. Mnohí z čitateľov môžu potvrdiť tento zarážajúci jav. Akonáhle niekto začne hlbšie hľadať Boha, snaží sa napraviť svoj život podľa Božieho slova, odvráti sa od hriechu, opilstiev, smilstiev a pod., predpokladá, že jeho najbližšie okolie jeho snahu ocení, ale ocenenie sa nekoná. Nie je spoločenská objednávka na to, aby niekto opustil hriech a začal hľadať Božie kráľovstvo. Iba to dokazuje to, čo hovorí apoštol Ján: „Celý svet leží v zlom.“ Tento stav je spôsobený pádom človeka do hriechu a od začiatku ľudských dejín sa diabol snaží odstrániť alebo zdiskreditovať a spochybniť skutočných svedkov pravého Boha.

viac

Pravá bohoslužba

Pravá bohoslužba

Bohoslužbu môžeme chápať ako správanie, v ktorom sa uskutočňuje vzťah so Stvoriteľom

Človek je stvorený na Boží obraz, preto bohoslužba hrá centrálnu úlohu v živote jednotlivca, rodiny, ale aj celých spoločenstiev. Ak sa niekto v priebehu svojho života nedostane do správneho vzťahu s Bohom, premárnil šancu a podľa Biblie jeho život skončí odsúdením. Neveriacimi ľuďmi, ktorí sa nesnažia hľadať a uctievať Boha a dostať sa s Ním do správneho vzťahu, sa Biblia veľmi nezaoberá.

viacJeremiáš 33,3

“Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš.”