Cirkev

Sme obyčajní ľudia, deti, teenageri, mladí, ale aj starí, ktorí si hovoria moderní kresťania. Stretávame sa v Martine, no kresťanské spoločenstvo Milosť sa stretáva aj v iných mestách na Slovensku a v ČR.

Sme súčasťou celosvetového, dynamicky sa rozvíjajúceho letnično – charizmatického hnutia, ktoré má svoje pevné miesto na každom svetovom kontinente. Veríme, že žiadny človek sa na Zemi neocitol náhodou. Viera je súčasťou našich životov v každom momente. Ráno, keď sa zobúdzame, v škole, počas práce, na prahu dôležitého rozhodnutia alebo keď životné okolnosti hrajú proti nám.

Riadime sa myšlienkou, že každý človek má šancu na radikálnu zmenu vo svojom živote, na nápravu svojich chýb, zbavenie sa zlozvykov, závislostí, či nesprávnych postojov a nájsť riešenia z bezvýchodiskových situácií. Biblia hovorí, že Boh si nevybral miesto vytvorené ľudskou rukou, kde by prebýval, ale chce prebývať v živote človeka. Veríme, že cirkev nie je inštitúcia, ale skupina ľudí, ktorí svojim srdcom skutočne veria Bohu a rozhodli sa Ho nasledovať, zažili vo svojom živote moment, kedy si uvedomili, že materiálne a očami viditeľné veci nie sú tie jedin������ a najdôležitejšie, ktoré ovplyvňujú to, čo sa deje okolo nás.

Na��ím cieľom je, aby každý človek viedol radostný, kreatívny a stále napredujúci život. Práve preto smerujeme naše stretnutia odv��žnym a moderným spôsobom. Ich súčasťou sú taktiež piesne a prednášky na zaujímavé biblické témy. Počas zhromaždení sa špeciálne venujeme práci s deťmi a mládežou, pretože práve kresťanské hodnoty a myšlienky môžu pozitívne ovplyvniť rozvoj a budúcnosť celej mladej generácie. Po skončení dostávajú ľudia priestor na osobné rozhovory, ale aj modlitbu za rôzne potreby.Jeremiáš 33,3

“Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš.”