Modlitba spasenia

Ak chceš pozvať Ježiša Krista do svojho života, modli sa nahlas a z hĺby svojho srdca túto modlitbu:

Pane Ježišu, viem, že som hriešny človek. Verím, že si Boží Syn a zomrel si na kríži aj za moje hriechy. Verím tomu, že si bol vzkriesený z mŕtvych a žiješ. Prosím Ťa, odpusť mi moje hriechy a daj sa mi spoznať. Dávať ti môj život! Buď mojím Pánom a Spasiteľom! Odteraz patrím tebe a ďakujem ti, že si ma počul!

Amen.

 

Ak si sa modlil túto modlitbu, daj nám o sebe vedieť! Môžeš prísť na naše zhromaždenia v Martine. Ak si z iného mesta, pozri si na tejto stránke (www.milost.sk), či sa nachádza v tvojom meste zbor alebo misijná skupina, kde by si sa mohol ďalej budovať. Biblia hovorí, že pre ďalší rast človeka po jeho obrátení je potrebné spoločenstvo s Pánom, s jeho slovom – bibliou a s bratmi a sestrami. Preto ťa povzbuzujeme, aby si sa pripojil k živému zboru, ktorý nasleduje bilbické pravdy a je tam prítomná Božia moc! Zatiaľ si môžeš pozrieť niektoré kázne zo zhromaždení na stránke www.milost.tv.

 

Odporúčame k čítaniu:

 

 Jeremiáš 33,3

“Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš.”