Novinky

Prečo jazyky?

Prečo jazyky?

Spôsob, akým boli veriaci v Novom zákone naplňovaní Duchom Svätým, by mal byť naším vzorom i dnes

Navrhujem teda pozrieť sa do knihy Skutkov apoštolov, aby sme videli, ako to robili oni a nasledovali ich príklad pri službe ľuďom, ktorí chcú byť naplnení Duchom Svätým. V prvej kapitole Skutkov, tesne predtým, ako bol Pán Ježiš vzatý do neba, čítame o tejto pôsobivej scéne: „Keď boli spolu pri stole, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo, – o ktorom počuli ste odo mňa. Ján krstil vodou, vy však budete pokrstení Duchom Svätým, až uplynie niekoľko dní.“ (Sk 1,4-5)

viac

Dielo kríža

Dielo kríža

Obeť Ježiša Krista na kríži je stredobodom kresťanského učenia, základným kameňom všetkého, čomu veríme.

Apoštol Pavol napísal o svojej kazateľskej službe nasledujúce slová: „Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi: lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1Kor 1,21-24)

viac

Kde hľadať Božiu prítomnosť?

Kde hľadať Božiu prítomnosť?

Je známý rozhovor Pána Ježíše Krista se Samaritánkou, při kterém tato žena velmi rychle položila otázku, jestli se Bůh má uctívat v Jeruzalémě nebo na jiném místě. Dodnes mají lidé ve svých náboženských představách zafixováno, že do obecenství s Bohem je možné plnohodnotně vstoupit pouze na určitých místech, jako jsou například poutní místa, kostely, svaté hory a podobně. Podívejme se, jakou odpověď na tuto otázku dává Bible.

viacJeremiáš 33,3

“Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš.”