Svedectvo – Yasmin Al-Dhabbiová

Chtěla bych se s Vámi podělit o to, co Bůh vykonal v mém životě. Narodila jsem se v Jemenu, kde je dominantním náboženstvím Islám.Můj otec velmi lpěl na knize korán – musela jsem dodržovat pravidelné modlitby k Alláhovi, i proti Židům a křesťanům, a byla jsem vedena tvrdým způsobem života. Bylo mi teprve osm let, když jsem se sama sebe ptala, zda mi křesťané nebo Židé udělali něco tak hrozného, že jsem na ně v modlitbách házela veškerou špínu.V mé hlavě kolovaly otázky a po ,,svěření se Alláhovi“ mi od něho nikdy nepřišla žádná odpověď. Všimla jsem si, že moje maminka pravidelně a dlouhodobě čte jednu knihu, která mi přišla být velice zvláštní.

V soukromé škole v Jemenu

V soukromé škole v Jemenu

Velmi jsem se o tu knihu zajímala, ale více než to, že je to kniha pravdivých příběhů s názvem Bible jsem se nedozvěděla, protože otec mamince vyhrožoval smrtí. Můj život byl velice špatný. Byla jsem agresivní člověk plný nenávisti, kterou jsem cítila vůči lidem. Po dlouhém čase jsme s maminkou zázrakem utekly do České republiky, kde nás čekal nový život. Zde jsme navštěvovaly sbor Baptistů, kam jsem chodila i na střetnutí mládeže. Sbor organizoval tábor, na který jsem se velice těšila, protože jsem nikdy předtím něco takového nezažila. Na táboře jsem poznala jednu kamarádku, která mi ve všem pomáhala. Každý večer mi vyprávěla o Ježíši a o jeho skutcích tady na zemi. Řekla mi, že Ježíš mě miluje, a že zemřel za moje hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Velice se mě to dotýkalo a poslední večer jsem s pláčem odevzdala svůj život Ježíši Kristu. Po návratu z tábora jsem z celého srdce toužila poznat Ježíše více, a proto jsem zašla za kazatelem, aby mě pokřtil. Jenže s tím byly velké problémy, protože se obával, že na něj mohou na popud mého otce přijít islámští teroristé, a na základě toho mě odmítl pokřtít. Nevěděla jsem, jak za to mám bojovat. Ale nadále jsem navštěvovala sbor a mládež, až jednoho dne jsme na mládeži dostali velký plakát s pozvánkou na koncert „Olivy“, kde bylo velkým písmem napsáno „vstup zdarma“. Řekla jsem si: ,,Wow, koncert a vstup zdarma? A ještě s názvem Olivy? Mám olivy ráda :-D“ Přestože všichni říkali, že nepůjdou, já už byla v srdci rozhodnutá, že půjdu!:-) Když konečně nastal očekávaný den, šla jsem na koncert. Chvály se mě hluboce dotýkaly, a proto když jsem později byla pozvaná do Křesťanského společenství Milost, jsme se s mamkou rozhodly přijít podívat. Zjistily jsme, že je to místo, kde chceme nadále následovat Ježíše Krista. Po shromáždění se mě pastor zeptal, zda jsem smířena sBohem, a poté zda se nechci nechat pokřtít. Ihned jsem reagovala, že po křtu velmi toužím a vysvětlila mu celou situaci. Zatímco baptisté měli měsícové přípravy na křest, já jsem byla pokřtěna za několik dnů, a to ještě dříve než ti, kteří se právě měli u baptistů křtít. Pastor se za mě modlil, abych přijala Svatého Ducha a začala mluvit jinými jazyky. Mě v tu chvíli ale napadlo, že neumím mnoho jazyků. Až po čase jsem pochopila, že mluvení v jazycích je druh modlitby, kterou vede Svatý Duch. Člověk se skrze Svatého Ducha vnitřně posilňuje a upevňuje se ve vztahu s Bohem. Bůh je ten, který zachránil můj život před smrtí. Nyní žiji život, který jsem si vždy přála! Být stále šťastná a radostná! Bůh změnil moje nitro…On je všemohoucí Bůh. Jsem Pánovi vděčná za to, co vykonal a co stále koná v mém životě. Bůh naplnil mé modlitby. Dal mi muže, za kterého jsem se dlouhodobě a s vírou modlila. Také díky našemu pastorovi, který mi zaplatil hudební školu, jsem mohla začít hrát na bicí ve chválách, což je nádherná služba Pánovi, za kterou děkuji Bohu i našemu pastorovi. Proto věřím, že Bůh má s každým člověkem plán. Bůh tě miluje a touží po tom, aby jsi ho více poznal(a), protože tento svět spěje do záhuby. Poznej pravdu a pravda tě osvobodí.

Yasmin Al-DhabbiováJedna odpoveď to “Svedectvo – Yasmin Al-Dhabbiová”

  1. Anička OV-Milost says:

    Velmi požehnané a mocné, věřím že nadále Pán mocně žehná Tobě i celému Křesťanskému Společenství. Sláva Bohu co činí v naších životech.

Nechajte odpoveď

Jeremiáš 33,3

“Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš.”