Príspevky

Ďakujeme všetkým našim podporovateľov. Svoje príspevky, dary alebo desiatky môžete posielať na číslo účtu

IBAN: SK70 1100 0000 0026 2837 1869

Platbu QR kódom môžete zrealizovať oskenovaním:

Pay by square