Evanjelizácia 2009 v Ružomberku

Fotky z evanjelizácie v Ružomberku.

Nechajte odpoveď

Jeremiáš 33,3

“Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš.”